O díle

V jejím díle se prolínají různé motivy, často spočívající na protikladech dobra a zla, krásy a ošklivosti, úsměvu a pláče. Grafika Hany Čápové upoutává svým erotickým a zároveň cudným půvabem, technickou dokonalostí a srozumitelností.

Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnovala grafice, malbě, kresbě, ilustraci, známkové tvorbě. Nejužívanější grafickou technikou byl ale lept. Autorka mistrně ovládala grafické techniky leptu, barevného leptu a kombinované techniky. Její nevšední grafické listy vynikají smyslem pro detail, symbolikou a jedinečnou atmosférou.